Mobil Lok Servis Sp. z o.o.
Mobil Lok Servis Sp. z o.o.
Mobil Lok Servis Sp. z o.o. prowadzi działalność od 2010 r. po przekształceniu prawnym z działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwiskiem Ireneusz Wrębiakowski Mobil Lok Servis. Spółka świadczy usługi  na terenie województwa Świętokrzyskiego oraz województw przyległych. Nasze dotychczasowe doświadczenie opieramy na współpracy z przewoźnikami kolejowymi, dla których świadczyliśmy usługi utrzymywania pojazdów trakcyjnych. Nasza Firma nastawiona jest na ciągły rozwój i wykonywanie powierzonych zadań na najwyższym poziomie.
OFERTA
Copyright © 2015 by "Mobills.pl"
All Rights reserved
E-Mail: biuro@mobills.pl
W naszej ofercie znajdują się następujące pozycje :
- przeglądu P1 oraz P2 wykonywany  zgodnie z DSU eksploatującego pojazdy kolejowe typów ET22, EU07, SM42, SM30, ST44, 401Da
- dozór pojazdów oraz grzanie w okresie zimowym
- obsługa bocznic kolejowych
- świadczenie pracy pozapociągowych oraz usług rewidenckich
- usuwanie usterek, naprawy bieżące, uzupełnianie środków eksploatacyjnych lokomotyw.
Zachęcamy do współpracy.

WITAMY
www.mobills.pl
Business Company
O FIRMIE
DYREKTOR
Ireneusz Wrębiakowski
Tel. +48 667-646-255